Monday, 3 October 2011

Cara pengubatan amalan Rasulullah S.a.w

1. Perdampingan dengan Allah dengan mengingati Allah berdoa dan bersabar.
Ini disebabkan, Penyembuh yang sebenamya ialah Allah. Adalah sesuatu yang tidak masuk diakal sekiranya mereka yang sakit enggan untuk berdamping dengan Dia Yang Maha Penyembuh dan mereka bersikap menjauhkan diri daripadaNya.
i) Firman Allah:
“Ingatilah Aku nescaya Aku akan mengingatimu.”
(Al-Baqarah: 152)
Ingatilah Allah, moga-moga Allah akan mengingati mereka yang sakit dengan pertolonganNya.
Ibn Hisyam meriwayatkan bagaimana Ar-Rasul bersembahyang duduk ketika sakit sebelum wafat. Menunjukkan perdampingan dengan Allah perlu berterusan walaupun ketika sakit.

No comments:

Post a Comment